Online-betaling av din Jambo-reise.

Her kan du betale reisen din med ditt kreditt-/betalingskort. Obs at American Express-betalinger ikke kan gjøres her.

Betalingsrutinen skjer i fire steg.


1) På denne siden angir du dine person- og fakturaopplysninger.
2) På neste side angir du dine kortopplysninger.
3) På den tredje siden verifierer du fakturaopplysningene.
4) På den fjerde siden kommer det opp en kvittering som kan skrives ut.

* Obligatorisk opplysning

Fornavn: *
Etternavn: *
Adresse: *
Postnr: *
Sted: *
E-post: *
Booking- eller fakturanummer: *
Sum:*

(I feltet "sum" kan kun hele kroner angis. Angi ikke ører. Angi heller ikke kommategn eller punktum.)