banner_1900x831_tanzania_selous_elephantsinriver

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelse ved sykdom m.m

I våre reisers pris er det ikke inkludert avbestillingsbeskyttelse.

Den reisende kan beskytte seg mot avbestillingskostnad for  reise gjennom å tegne Jambo Tours avbestillingsbeskyttelse ved bestilling av reisen.

Følgende personer kan avbestille ved en erstatningsberettiget skade:

– den reisende med avbestillingsbeskyttelse som rammes av skaden, samt tre medreisende med avbestillingsbeskyttelse uansett relasjon til den skaderammede, eller

– den reisende med avbestillingsbeskyttelse som rammes av skaden, dennes medreisende familie samt maksimalt ytterligere en medreisende person.

Uansett hva grunnen er får den reisende med avbestillingsbeskyttelse avbestille om den/de medreisendes erstatningsbare avbestilling medfører at denne person ellers må reise alene.

 

Prisen for avbestillingsbeskyttelse for en reisende er 7% av reisens pris.
Avbestillingsbeskyttelsens grunndekning:

1. Den reisendes sykdom, skade eller død.
Avbestillingsbeskyttelsen gjelder når den reisende med avbestillingsbeskyttelse, dennes medreisendes familiemedlem eller medreisende med avbestillningsbeskyttelse ikke kan påbegynne planlagt reise på grunn  av dødsfall eller alvorlig, akutt sykdom/skade som har oppstått etter avbestillingsbeskyttelsens tegning, men før avreise. Den reisende med
avbestillingsbeskyttelse skal omgående søke lege så snart den akutte sykdommen/skaden oppstår.

Tilstanden skal kreve innleggelse på sykehus, sengeleie beordret av lege eller tilsvarende.

2. Sykdom, skade eller dødsfall i familien til den reisende med avbestillingsbeskyttelse.
Avbestillingsbeskyttelsen gjelder om personen i familie med den reisende med avbestillingsbeskyttelse,  eller personen som denne skal besøke under reisen, rammes av alvorlig akutt  sykdom, skade eller død etter at avbestillingsbeskyttelsen er tegnet, men før
avreisen. Tilstanden skal kreve innleggelse på sykehus, sengeleie beordret av lege eller tilsvarende.

Alle personer i bestillingen må tegne avbestillingsbeskyttelsen for at alle skal være omfattet av beskyttelsen.

Avbestilling av reisen skal skje til det reisebyrå der bestillingen er gjort. Utenfor kontortid kan avbestillingen skje på tel 21 05 26 26 (telefonsvarer), info@jambotours.no eller per fax + 46 8-24 14 50. Et spesielt journummer fås dessuten sammen med reisedokumentene.

Betalt avgift for avbestillingsbeskyttelse tilbakebetales ikke.